O autorze

 

Mirosław Szczeglik

socjolog kliniczny, pedagog rewalidacyjny,  terapeuta autyzmu, psycholog sądowy, doradca zawodowy, terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, stały mediator sądowych w sprawach karnych i nieletnich, wykładowca akademicki,
ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania organizacją oraz studia doktoranckie z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim w Łodzi.
Od kilkunastu lat zajmuje się tematyką funkcjonowania społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnościami. Kierował pionem rehabilitacji społecznej i zawodowej Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi, był kierownikiem i doradcą zawodowym Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie wprowadzając
do Polski nowatorskie metody zatrudniania wspomaganego. Pracował i pracuje
przy projektach aktywizacji społecznej i zawodowej z osobami z niepełnosprawnościami: intelektualną (w tym z zespołem Downa), psychiczną (zaburzenia i choroby psychiczne oraz zaburzenia osobowości), neurologiczną (w tym z osobami ze stwardnieniem rozsianym), ruchową, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera) oraz z zaburzeniami zachowania. Aktywnie wspiera inicjatywy dotyczące przeciwdziałania bezrobociu, uczestnicząc w opracowywaniu modelowych rozwiązań
w zakresie zatrudnienia i pomocy społecznej. Trener umiejętności i kompetencji społecznych, edukacji finansowej, aktywizacji społeczno – zawodowej. Autor licznych artykułów dotyczących problematyki niepełnosprawności, współautor podręcznika trenera w zakresie pracy z grupami osób starszych, z niepełnosprawnościami i kobiet. Ekspert w projektach pilotażowych.

Od 2002 roku właściciel i trener Zachodniopomorskiego Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości. Firma – jako Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego – specjalizuje  się w prowadzeniu szkoleń dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodziców i opiekunów oraz specjalistów z zakresu aktywizacji. Jako trener szkoli pracowników ośrodków pomocy i integracji społecznej, szkół i wyższych uczelni, organizacji pozarządowych z zakresu niepełnosprawności. W swej codziennej pracy prowadzi treningi umiejętności społecznej dla różnych odbiorców.

 

KUP teraz

Mirosław Szczeglik

O wydawnictwie

 

Oficyna Wydawnicza Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości

Firma istnieje już na rynku prawie dwadzieścia lat. Specjalizuje się w prowadzeniu działań na rzecz i z osobami z niepełnosprawnościami. Szkoli specjalistów, rodziców, nauczycieli oraz same osoby z dysfunkcjami w zakresie codzienności, umiejętności społecznych, ludzkich zachowań oraz przeciwdziałaniu etykietowaniu i dyskryminacji. Oprócz szkoleń i praktycznych warsztatów trenerzy tu zatrudnieni tworzą narzędzia
do pracy w zakresie zachowań społecznych. Każde z tych narzędzi jest testowane
w trakcie zajęć, aby potem trafić na rynek jako pomoce dedykowane psychologom, pedagogom, terapeutom, nauczycielom i innym osobom pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z deficytami w sferze społecznej. Firma od kilku lat realizuje program certyfikacji trenerów umiejętności społecznych TUS SST (social skills training) zgodnie z niedyrektywnym podejściem do pracy z ludźmi.

Oficyna jest wydawcą ogólnopolskiego specjalistycznego kwartalnika "Trening umiejętności społecznych".

 

Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości

copyright ZCSiWP 2020

Znajdziesz nas także: