komiks społeczny
komiks społeczny
komiks społeczny
komiks społeczny
komiks społeczny

Wypełnianie dymków komiksowych
to doskonała zabawa. Czytelnik ma wpływ
na to co mówią i myślą bohaterowie opowieści.

ZABAWA

Publikacja uczy zachowań społecznych
w różnych sytuacjach, pozwala także
na umiejętne ich generalizowanie.

NAUKA
komiks społeczny

Mirosław Szczeglik, autor publikacji

"Komiks społeczny dla młodszych, starszych i wszystkich innych"
to doskonałe narzędzie do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi trudności w sferze społecznej.

Publikacja będzie na pewno pomocna w codziennej pracy terapeutycznej z osobamiz deficytami w kontaktach międzyludzkich
ze względu na ich niepełnosprawność (intelektualną, w tym zespół Downa; całościowe zaburzenia rozwoju,
w tym autyzm i zespół Aspergera; zaburzenia i choroby psychiczne; zaburzenia neurologiczne i inne)
czy też problemy emocjonalne (zaburzenia zachowania, kłopoty wychowawcze, niedostosowanie społeczne).
Wydawnictwo doskonale wypełnia rolę zeszytu ćwiczeń w treningach umiejętności społecznych i w innych zajęciach rewalidacyjnych. 

KUP teraz

komiks społeczny
komiks społeczny

Przeżywanie wraz z bohaterami komiksu
ich przygód utrwala w Czytelniku adekwatne
i pożądane społecznie zachowania.

TRENING
komiks społeczny
WYBRANE PRZYKŁADOWE STRONY PUBLIKACJI

copyright ZCSiWP 2020

Znajdziesz nas także: